Катализатори изкупуване - Изкупуване катализатори
• продължаване на сътрудничеството с нас въз основа на взаимни ползи
• подробна телефонна информация от 9.00 до 19.00 - 7 дни в седмицата
• справедлива оценка на стоките на базата на точни методи на изследване
• професионално и специализирано обслужване
• възможността за продажба на стоки по договор за продажба, по сметка или фактура
• конкурентни цени и възможността за договаряне
• разнообразни и гъвкави форми за уреждане на плащания за стоки

• незабавно плащане в брой или по банков път
• сделки без посредници
• издаваме всички необходими документи, потвърждаващи
• прехвърлянето и оползотворяване на отпадъци